?Centar za pružanje usluga u zajednici Split | Naslovnica

  • Centar za pružanje usluga u zajednici Split

  • Centar za pružanje usluga u zajednici Split

  • Centar za pružanje usluga u zajednici Split

Dobrodošli

Centar za pružanje usluga u zajednici Split javna je ustanova socijalne skrbi čije je stručno djelovanje usmjereno na djecu i mlade s poremećajima u ponašanju i osobnosti, ili riziku za razvoj istih. Osnivačka prava nad Ustanovom ima Republika Hrvatska, a prava i obveze osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ustanova skrbi, kroz veći broj programa o djeci i mladima u riziku za razvoj poremećaja u ponašanju, djeci i mladima s manifestiranima i dijagnostički potvrđenim poremećajima u ponašanju, djeci i mladima u potrebi kratkotrajne skrbi,djeci i mladima potrebitim kratkotrajne podrške i savjetodavnog rada.


MISIJAUstanove je pružati usluge u zajednici visokih standarda kvalitete upartnerstvu s ostalim dionicima u lokalnoj zajednici, u skladu spotrebama djece i obitelji, i suvremenim smjernicama psihosocijalnograda.

VIZIJA Ustanove je izvrsnosti u pružanju usluga u skladu s najboljim interesima i potrebama svakog djeteta i njegove obitelji, čije usluge će građani koristiti s punim povjerenjem u znanje, profesionalne kompetencije i etičnost radnika.

Razvoj Ustanove temeljit će se na Strateškom planu Ustanove 2014.-2016., zakonskim i podzakonskim aktima, propisima i pravilnicima, razvoju partnerstva, potrebama lokalne zajednice za novim uslugama. Svi radnici Ustanove postupaju s korisnicima usluga, svim dionicima i međusobno u skladu s Etičkim kodeksom radnika Centra za pružanje usluga u zajednici Split, moralnim načelima i načelima profesionalne etike kojima se uređuju međuljudski i profesionalni odnosi utemeljeni na Ustavu, ratificiranim i objavljenim međunarodnim ugovorima te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

Povijest Ustanove

Davne 1957. g. utemeljeno je Omladinsko prihvatilište Split, zbog potrebe zbrinjavanja djece i omladine u skitnji i lutanju.
Godine 1961. Omladinsko prihvatilište formira prvi Disciplinski centar na prostoru bivše države a 1963. g. otvara se ženski odjel u izdvojenom objektu.
Zbog prekapacitiranosti prihvatilišta, otvara se 1965. g. u Kaštel Sućurcu, Odgojni zavod za mušku djecu i omladinu. Tijekom 1969. g. dolazi do spajanja Omladinskog prihvatilišta iz Splita i Odgojnog zavoda iz Kaštel Sućurca u jedinstvenu ustanovu pod nazivom Centar za odgoj i obrazovanje Split.
Obrazovni segment djelatnosti ukida se 1986. g. tako da Ustanova od tada isključivo djeluje kao ustanova socijalne skrbi pod nazivom Centar za odgoj, s djelatnošću zbrinjavanja i odgoja maloljetnika društveno neprihvatljivog ponašanja.
Tijekom Domovinskog rata Ustanova je pružala utočište korisnicima Zavoda Vrlika, kao i brojnim drugim prognanicima i izbjeglicama iz ratom zahvaćenih područja. Od 1998. g. u Ustanovi funkcionira model obrazovanja jedinstven u Hrvatskoj, koji se provodi kroz područna odjeljenja najbliže osnovne škole. U razdoblju od 2001.g. do 2017.g. Ustanova je djelovala pod nazivom Dom za odgoj djece i mladeži - Split, a 2017.g. u okviru procesa deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi transformira se u centar za pružanje usluga u zajednici. Od 18. kolovoza 2017.g. Ustanova djeluje pod nazivom Centar za pružanje usluga u zajednici Split.

Kontakt:

Centar za pružanje usluga u zajednici Split
Hercegovačka 65/67
21000 Split

Ravnatelj:
Marija Tešija

Tel.: 021/507009
Fax: 021/507011
E-mail: centarusluga-split@socskrb.hr

Službenik za informiranje i za zaštitu osobnih podataka:
Zela Letilović
Tel.: 021/507001
Fax: 021/507011
E-mail: zela.letilovic@socskrb.hr

Izdvojena lokacija - Dnevni centar
Gundulićeva 31
21000 Split
Tel./Fax: 021/481092
E-mail: centarusluga-split@socskrb.hr

Privremeni smještaj u kriznim situacijama
Tel.: 091 458 0401

Strateški ciljevi Ustanove

• Smanjenje broja djece na smještaju preventivnim djelovanjem
• Obiteljska reintegracija i reintegracija u lokalne zajednice djece na smještaju
• Razvoj i pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici
• Usklađivanje usluga sa standardima kvalitete
• Permanentno podizanje kvalitete usluga uz kvantitativno i kvalitativno praćenje standarda kvalitete
• Osnaživanje stručnih resursa ustanove

"Čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima"

                                              Povelja o pravima djeteta 1959.